Bijzonderheden:
Datum: 2017-09-17
Onderwerp: Toch promotie Denk en Zet 1
Auteur: Voorzitter
Bericht:

Geachte leden,


Door het zich terugtrekken uit de eerste klasse van Baarn en Ons Genoegen is Denk en Zet alsnog gepromoveerd.


Dit seizoen speelt het eerste van Denk en Zet dus weer in de eerste klasse!