SCHAKERS ZIJN BESCHAAFDE MENSEN.


Behalve een maal per jaar en dat is tijdens het Harmen Kroon snelschaaktoernooi.

Nadat de wedstrijdleider de deelnemers in 5 poules met elk 6 deelnemers had ingedeeld, brandde het tumult los. Normaal is de schaker stil en ingetogen maar deze karaktertrekken bleken volledig verdwenen nadat er , meestal door tijdnood ingegeven, weer een stuk werd weggegeven of erger nog in volledig gewonnen stelling door “de vlag” gegaan werd. Nadat de rookwolken opgetrokken waren bleef er per poule een winnaar over, die gezamenlijk de finale poule vormden.

In groep A werd Cees Samsom met 5 uit 5 de absolute winnaar. De B-poule werd gewonnen door wedstrijdleider Jeroen Vrolijk en nee, mocht een kwade genius soms denken dat dit iets te maken het met zijn functie, zo onbeschaafd zijn schakers nu ook weer niet.

De winnaar van poule C werd oud junior-lid Matthijs Meijers, dat hij het schaken nog niet verleerd was bleek wel uit zijn score; ook hij behaalde een 5 uit 5 !

De kampioens groep werd vervolgens nog aangevuld met Harris Kemp die 1e werd met 4 punten en Henk Kroon die ook de volle 100% behaalde in zijn poule.

Een finale poule dus, waarin dhr. schakers hun borst konden natmaken en zo geschiedde. Tot het laatst bleef het spannend.

In de slotronde stond Cees Samsom met 3 punten aan kop. Hij moest spelen tegen Cees van Houten die 2 punten had maar bij winst dus gelijk zou komen en daar bij gelijke stand het onderlinge resultaat bepalend is, dus nog eerste kon worden. De andere mogelijke kampioenskandidaat Henk Kroon had 2 ˝ punt en moest tegen Matthijs Meijers spelen. Bij winst zou Kroon 3 ˝ punt heb ben en daar hij van Samsom had gewonnen dus boven hem eindigen.

Spannend dus.

Henk Kroon won al vrij snel van Matthijs en moest dus in de spreekwoordelijke wachtkamer plaatsnemen.

De partij Cees versus Cees was er een van wisselende kansen, eerst stond Cees, van Houten wel te verstaan, beter, maar gaande de wedstrijd gleed de goede stelling hem uit handen en kwam de andere Cees, Samsom dus, in gewonnen stelling te staan. Edoch het was snelschaken en in zeer goede stelling bleek ineens dat Samsom net iets te veel tijd had verbruikt en de resterende 3 seconden bleken echt te kort. Samsom toonde zich, gelijk de hoofdpersoon uit de strip van Maarten Toonder een heer van stand en feliciteerde van Houten met de overwinning.

Het uiteindelijke gevolg van dit gevecht was er een van: “2 honden vechten om een been“ en de derde, Henk Kroon in dit geval,  gaat er mee heen.

Rest te zeggen dat prijsuitreiking weer gezellig en schakers eigen, zeer beschaafd was. Een ieder ging met een prijs naar huis en als extra kreeg Kroon de wisselbeker uitgereikt door de weer eminente wedstrijdleider Jeroen Vrolijk.